საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული

  • ბოლო გამოცემა

    N4(510) - 2018
    © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 07.02.2019