საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N4(526)-2022

  გამოიცემა 2022 წლის IV კვარტლის ბოლოს

   

  1. თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი ღუნვადი კაპილარული მილების გამოყენების ექსპერიმენტული შესაძლებლობა კრიომედიცინაში;

  2. ჯ. შენგელია, გ. გალოგრე - NaClO-ს მიღება NaCl-ის დაბალი კონცენტრაციის წყალხსნარების ელექტროლიზით;

  3. ნ. იმნაძე, ე. კურცხალია, ო. მჭედლიშვილი - ურბანული სისტემის ოპტიმალური დაგეგმარებისა და მართვისათვის;

  4. ე. კეჩხოშვილი, მ. ვართანოვი, ვ. შურღაია - ატმოსფერული ნალექების საანგარიშო უზრუნველყოფის ოპტიმიზაციის მეთოდური მიდგომა;

  5. G. Gvinepadze - Version of the Origin of the Term Anglia;

  6. S. Esadze, N. Pavliashvili - Vertical Seismic Vibration of the Large-span Trussed Beam;

  7. ა. საყვარელიძე ბეტონების კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვის უნივერსალური მოდელი.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 28.09.2022