საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N3(525)-2022

  გამოიცემა 2022 წლის III კვარტლის ბოლოს

   

  1. მ. მარდაშოვა, თ. რაზმაძე-ბროკიშვილი, თ. მიქავა - კლიმატის მიმდინარე ცვლილება ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიურ პროცესებზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე;

  2. ლ. მახარაძე - მრავალსაფეხურიანი სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სქემები;

  3. ლ. სუთიძე - ცნებებისა და განმარტებების შეუსაბამობა;

  4. რ. თედორაძე, მ. ქავთარაძე, ლ. მირცხულავა - ემოციური ინტელექტი ჰუმანოიდ რობოტებში: სოციალური და ტექნიკური აპლიკაციები.

  5. რ. თედორაძე, გ. სისვაძე, დ. ფრიდონაშვილი - საქართველოს საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო ნაკადების მახასიათებლები და მათი ფორმების თავისებურებები;

  6. მ. კიკვაძე - ველურად მოზარდი ვაზის (Vitis vinifera L.) ეკო-გეოგრაფიული გარემო საქართველოში;

  7. ნ. რამაზაშვილი - საბაჟო პოლიტიკის განვითარების ეტაპები და თავისებურებები;

  8. ა. შეყელაძე - კიბერშპიონაჟის მიზნები, ტაქტიკა და მისი საფრთხის მართვის საშუალებები საქართველოს საჯარო ადმინისტრირების სისტემაში;

  9. ლ. მეტრეველი, ი. ალანია - სოციალური სამართლიანობის ღირებულებითი ასპექტები;

  10. ზ. ვარაზაშვილი, ზ. კაკულია, დ. ჩუტკერაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ლიოსისებური ქანების საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგები მათი დაჯდომადი თვისებების შეფასების მიზნით;

  11. ზ. ლებანიძე, გ. მაჩაიძე, დ. გოგრიჭიანიმცირე ჩაღრმავების გვირაბების მშენებლობის პროცესის გავლენა მიწის ზედაპირის დეფორმაციებზე და გადაადგილებებზე;

  12. მ. ჯიშკარიანი, მ. ფიცხელაური ენერგომენეჯმენტის სისტემის დანერგვის მოტივაციის, სირთულისა და სარგებლის მრავალფაქტორიანი შეფასება;

  13. ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე, ე. ელერდაშვილი ელექტროგამტარ სითხეში ფოროვანი წრიული ფირფიტის ბრუნვით წარმოქმნილი სასაზღვრო ფენის სტაციონარული ამოცანა სუსტი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი გაჟონვის სიჩქარის შემთხვევაში.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 17.05.2022