საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N2(516)-2020

  გამოიცემა 2020 წლის II კვარტლის ბოლოს

   

  1. Т.А. Чхаидзе, Г.Г. Цирекидзе, Н.И. Нозадзе - К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕНТРОИДЫ НЕКРУГЛОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ ШНЕКАЮ;

  2. მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი - ნინოწმინდის ნავთობგაზიანი საბადოს ლითოსტრატიგრაფია ღრმა ბურღვის მონაცემების მიხედვით;

  3. Р.В. Какубава,  Г.М.Пипия,  Е.В.Гулуа - Вычисление распределений интегральных полиномов второго порядка от случайных процессов при помощи фейнмановских интегралов;

  4. Р.В. Какубава,  Г.М.Пипия,  Е.В.Гулуа -  Вычисление распределений интегральных полиномов третего порядка от случайных процессов при помощи фейнмановских интегралов;

  5. D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili - Force Analysis of Stair Climber's Running Gear;

  6. Kh. Kharkhelauri, T. Kajaia, N. Maziashvili - Insurance Business Development Trends in Georgia and Its Impact On Economy of the Country.

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 20.01.2020