საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N4(518)-2020

  გამოიცემა 2020 წლის IV კვარტლის ბოლოს

   

  1. მ. თავხელიძე - პლასტიკური დიზაინი და პროექტირების კრიტერიუმები არქიტექტურაში;

  2. ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე, ნ. დარჩიაშვილი 

  სატელეფონო ცენტრში ზარების ინდიკატორების განსაზღვრის ტექნოლოგიები;

  3. ი. ბუიშვილი - სამხედრო საინჟინრო მეცნიერების როლი ტოტალურ თავდაცვაში;

  4. ზ. აღდგომელაშვილი - ზოგიერთი საინტერესო ამოცანა რიცხვთა კლასიკური თეორიიდან;

  5. დ. მაისურაძე - ტერიტორიების საინჟინრო მოწყობის თავისებურებანი;

  6. მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი - ანომალურად მაღალი ფენის წნევების წარმოშობის და გავრცელების გეოლოგიური პირობები ნინოწმინდის და მანავის საბადოების დანალექ საფარში (თბილისის მიმდებარე ნავთობგაზიანი რაიონი);

  7. გ. მახარაძე, დ. ჯაფარიძე სისტემაწარმომქნელ ქსელში რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროს შერჩევის კრიტერიუმი და მათემატიკური მოდელი;

  8. მ. კუპრავიშვილი ღვარცოფული ნარევის ტიპის დადგენა ჰიფსი-როზებუმის  დიაგრამის გამოყენებით;

  9. მ. კუპრავიშვილი ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის დაზუსტება თიხოვან-კოლოიდური ფრაქციის გათვალისწინებით.

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 10.07.2020