საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N4(514)-2019

  გამოიცემა 2019 წლის IV კვარტლის ბოლოს

   

  1. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - ტენით გაჯერებული სამაცივრო კონტურის გამოშრობის ინოვაციური მეთოდი;

  2. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - ახალი მოწყობილობა ჰაერიდან ტენის სრული მოცილებისთვის;

  3. შ. ნემსაძე - ელექტრული მოწყობილობების ტექნიკური დიაგნოსტიკის შესახებ;

  4. შ. ნემსაძე, მ. ცეცხლაძე - მსგავსების ანგარიში;

  5. რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, თ. ვეკუა - პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ძირითადი მეთოდები;

  6. ზ. აღდგომელაშვილი - ერთი ფუნდამენტური ამოცანის შესახებ დიოფანტურ გეომეტრიულ ფიგურებზე.

  7. თ. ყანჩაველი - ზოგიერთი ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშებისგან მიღებულ ღვინის ლექში აზოტშემცველი ფრაქციების გამოკვლევა;

  8. ლ. გურგენიძე, თ. ყანჩაველი, გ. ქვარცხავა - ღვინის წარმოების ნარჩენ პროდუქტში ორგანული მჟავების, ფენოლური ნაერთებისა და მინერალური ნივთიერებების შესწავლა.

  9. ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, ნ. გილაური - ეთერზეთოვანი ვარდის გადამუშავების ნარჩენების გამოკვლევა;

  10. ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, ნ. ილურიძე - ვარდის ეთეროვანი ზეთის წარმოების ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგია;

  11. ნ. მჭედლიშვილი, მ. ჩხაიძე, ს. ბარნოვი - ანტიმიკრობული პეპტიდების ამოცნობა პირდაპირი გავრცელების ნეირონული ქსელით;

  12. И. Кванталиани, М. Шарикадзе - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СКЕЛЕТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЕСМОЦЕРАТОИДЕИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ РАННЕМЕЛОВЫХ АММОНИТОВ;

  13. ო. ჯაფარიძე, ლ. ახვლედიანი, ო. კიღურაძე - მცენარეული ნარჩენი ბიომასის თბური გამოკვლევა;

  14. ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, მ. ლომიშვილი - ნაკადის დასაშვებ სიჩქარეთა კორექტირებული დამოკიდებულების გაანგარიშება;

  15. მ. კუპრავიშვილი - წყალსადინარის გასწვრივ კალაპოტური წარმონაქმნების განაწილების ხასიათი;

  16. მ. კუპრავიშვილი - ერთი და იგივე დიამეტრის ნაწილაკთა შინაგანი ხახუნის კუთხეთა ფარდობა.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 25.07.2019