საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N1(515)-2020

  გამოიცემა 2020 წლის I კვარტლის ბოლოს

   

  1. რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე - კონცეპტუალური ქსელის კონსტრუირების პრობლემა;

  2. ნ. უღრელიძე, ნ. დარასელია - ორგანზომილებიანი სიგნალები ამპლიტუდურ-ფაზური მოდულაციით.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 16.10.2019