საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N4(522)-2021

  გამოიცემა 2021 წლის IV კვარტლის ბოლოს

   

  1. ჯ. გრიგალაშვილი, ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა - ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების უსაფრთხოება - SCADA შეტევის ობიექტი;

  2. თ. ისაკაძე, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი - კავკასიური როდოდენდრონის დამქუცმაცებელ-საფიქსაციო მანქანა;

  3. დ. ბუცხრიკიძე - ტექნიკური კერამიკის ფილების ბრტყელი ზედაპირებისა და პერიმეტრის ალმასური ხეხვის სპეციალური ჩარხი;

  4. დ. ბუცხრიკიძე - ზესალი, მყიფე, კომპოზიციური-კერამიკული მასალების ღუნვის სიმტკიცეზე გამოსაცდელი ნიმუშების ალმასური ხეხვის ტექნოლოგია და აღჭურვილობა;

  5. რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ნ. დარჩიაშვილი - Covid-19-თან დაკავშირებული შეტყობინებების ანალიზი და ვიზუალიზაცია 112-ში;

  6. ა. მაღლაკელიძე - ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადოზე ჰიდროგეოლოგიური ხასიათის სამუშაოების მიმოხილვა და საბადოს  ბუნებრივი რესურსების უზრუნველყოფა ატმოსფერული ნალექების ხარჯზე;

  7. ა. მაღლაკელიძე - ნაბეღლავის მიწისქვეშა მინერალური წყლების ჰიდროქიმიური დახასიათება;

  8. ა. აბრალავა, ზ. ჯორბენაძე - ელექტრონული კომერციის საგადასახადო დაბეგვრის პარადიგმები საქართველოში.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.10.2021