საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N1(527)-2023

  გამოიცემა 2023 წლის I კვარტლის ბოლოს

   

  1. თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი ენერგიის მოთხოვნის შემცირების ინოვაციური მეთოდი, ხელოვნური ყინულისსაფარიანი მოედნის ჰაერის კონდიცირების სისტემაში;

  2. გ. გოლეთიანი, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი ჰიბრიდული სისტემა სუპერმარკეტებისთვის გლობალური დათბობის დაბალი პოტენციალის მქონე მაცივარაგენტების გამოყენებით;

  3. ლ. ქაჯაია, ნ. ილურიძე, ნ. გილაური იელის ყვავილების ტექნიკურ-ქიმიური გამოლკვლევა;

  4. ლ. ქაჯაია, , ნ. გილაური, ნ. ილურიძე იელის ყვავილების გადამუშავების ტექნოლოგია;

  5. ე. სორდია, ლ. ელიაშვილი, გ. ქვარცხავა არყის არომატიზაცია მწვანე ექსტრაქტით;

  6. ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი - მანქანის ინტელექტი ადამიანის ინტელექტის სამსახურში;

  7. ლ. მახარაძე - მრავალსაფეხურიანი სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყემისაგან დამცავი მოწყობილობა;

  8. გ. ტლაშაძე, ლ. გორგიძე, მ. ნაცვლიშვილი - ,,ხობი 2 ჰესის" ჰიდროტექნიკური კომპლექსის სათავე ნაგებობისა და ჰესის შენობის სამშენებლო მოედნის  ამგები გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები;

  9. თ. მიქავა - დასავლეთ საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მიკროკომპონენტების ამოწვლილვის მიზნით;

  10. ნ. მაჭარაშვილი - ვიგნერის მრავალწევრის ზოგიერთი თვისება;

  11. ირ. ცომაია, ნ. ტაბატაძე, თ. ცინცაძე - იონური არხები და მათზე მოქმედი სამკურნალო საშუალებები.

  12. თ. მიქავა - ღრმად განლაგებული სითხის გეოთერმული პირობები კოლხეთის არტეზიულ აუზში: წყლის ქიმიური შედგენილობა და გეოთერმომეტრია.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.01.2023