საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N2(516)-2020

  გამოიცემა 2020 წლის II კვარტლის ბოლოს

   

  1. Т. А. Чхаидзе, Г. Г. Цирекидзе, Н. И. Нозадзе - К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕНТРОИДЫ НЕКРУГЛОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ ШНЕКА;

  2. მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი - ნინოწმინდის ნავთობგაზიანი საბადოს ლითოსტრატიგრაფია ღრმა ბურღვის მონაცემების მიხედვით;

  3. Р. В. Какубава,  Г. М. Пипия,  Е. В. Гулуа - Вычисление распределений интегральных полиномов второго порядка от случайных процессов при помощи фейнмановских интегралов;

  4. Р. В. Какубава,  Г. М. Пипия,  Е. В. Гулуа -  Вычисление распределений интегральных полиномов третего порядка от случайных процессов при помощи фейнмановских интегралов;

  5. D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili - Force Analysis of Stair Climber's Running Gear;

  6. Kh. Kharkhelauri, T. Kajaia, N. Maziashvili - Insurance Business Development Trends in Georgia and Its Impact On Economy of the Country;

  7. С. Ю. Эсадзе, Т. Ю. Эсадзе, Т. Р. Мамаладзе О реализации одной модели вертикального сейсмического воздействия;

  8. გ. კიკნაველიძე, ხ. ჩომახიძე, ნ. თითმერია - ბუნებრივი გაზის როლი საქართველოს ენერგომომარაგებაში;

  9. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - ერთდგუშიან კომპრესორში ერთდროულად ორი მუშა აგენტის კუმშვის განხორციელების შესაძლებლობა;

  10. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - დგუშიანი კომპრესორის ცილინდრში მაცივარ-აგენტის ორსაფეხურიანი კუმშვის განხორციელების შესაძლებლობა.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 27.03.2020