საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N3(521)-2021

  გამოიცემა 2021 წლის III კვარტლის ბოლოს

   

  1. ბ. გრიგალაშვილი - დარიცხვის მეთოდის არსის გაგებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

  2. ვ. აბზიანიძე, დ. აბზიანიძე, ზ. კაკულია - გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტა მატემატიკური ეკოლოგიის მეთოდების და გეოსაინფორმაციო სისტემის პროგრამების გამოყენებით;

  3. ო. ზივზივაძე, დ. ჯაფარიძე - სისტემაწარმომქმნელ ქსელში შერჩეული რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროს ოპტიმალური გადანაწილება მანაწილებელ ქსელში;

  4. ა. თვალჭრელიძე, ნ. ჩომახიძე - მინერალური რესურსების მარაგების დასავლური და რუსული კლასიფიკაციების შედარებითი ანალიზი;

  5. D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili, O. Tedoradze - Calculation of Vineyard Hail Protection Device;

  6. Л. Махарадзе - Устройство для гашения гидравлических ударов в напорных гидротранспортных установках;

  7. რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ნ. დარჩიაშვილი - მონაცემთა წინასწარი დამუშავების პროცედურები სატელეფონო ცენტრში.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 16.04.2021