საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N1(519)-2021

  გამოიცემა 2021 წლის I კვარტლის ბოლოს

   

  1. მ. კუპრავიშვილი  - წყალსადინარის გასწვრივ ბმული ღვარცოფული გამონატანის ზომების დადგენა, ნარევის ფიზიკურ-მექანიკური და ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით;

  2. მ. კუპრავიშვილი  - ღვარცოფული გამონატანის მოცულობის საანგარიშო მათემატიკური მოდელი;

  3. გ. ღვინეფაძე, თ. შავიშვილი - On-line სახელმძღვანელოების დაპროექტების კონცეფცია;

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 26.08.2020