საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (495), 2015 - [PDF]

  მშენებლობა

   

  უაკ 691.17 

  ვ. სოხაძე. წრიული ფირფიტის სუფთა პლასტიკური ღუნვა.................................................................................................. 9

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.391.15

  . უღრელიძე, . სორდია, . კვიკვინია. ლის მეტრიკის გამოყენება ინვარიანტული სისტემების ასაგებად......................................................................... 15

   

  უაკ 621.391.15

  . უღრელიძე, . ზურაბიშვილი, . გორძამაშვილი. ქართული ასოების ოპტიმალური კოდირება................................................. 22

   

  უაკ 621.1

  . ფხალაძე. ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირების შესაძლებლობა ქ. ქუთაისის მუნიციპალურ შენობებში........................................... 27

   

  სამთო საქმე და გეოლოგია

   

  უაკ 519. 242

  . მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელების იდენტიფიკაცია..................... 34

   

  უაკ 519.242

  . მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის დიაგნოსტიკური შემოწმება........................................................... 42

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669. 26

  . მიქაძე, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . მიქაძე. ქრომ-ალუმინიანი უჟანგავი ფოლადის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა............................... 47

   

  უაკ 541.2/541.7(075)

  . სარუხანიშვილი, . გორდელაძე, . ანდღულაძე,
  . ებანოიძე. ხუთკომპონენტიანი ბორსილიკატური

  სისტემების ზოგიერთი კომპოზიციიდან მინის წარმოქმნის ფიზიკურ-ქიმიური პროგნოზირება............................................ 51

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  . ისბატოვი. ქ. ბაქოს საზოგადოებრივი ცენტრების არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურის რენოვაცია............................................................................................. 58

   

  უაკ 553.984

  . აზიზოვი. ნავთობიანი ტერიტორიის როლი სამრეწველო და დასახლებული წარმონაქმნების ფორმირებასა და

  სივრცულ  განლაგებაში.................................. 63

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 681.3

  . ქუთათელაძე, . კობიაშვილი, . ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა კოოპერაციული ცოდნის გამოყენებით........................................................................................ 67

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  . გოჩიტაშვილი, . კიკნაძე, . აფციაური, . შიუკაშვილი. ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული კიბერდანაშაულის რისკების შემცირების გზები.................... 74

   

  უაკ 681.3

  . გოჩიტაშვილი, . აფციაური. ელექტრონული ფული, ელექტრონული საფულე და ინტერნეტ-ანგარიშსწორების სისტემები.............. 79

   

  უაკ 681.3

  . ძიძიგური, . ზურაბიშვილი, . გონგლაძე,
  . ჩადუნელი. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი

  საკითხი............................. 85

  ავტორთა საძიებელი.............................................................................................................. 92

  ავტორთა საყურადღებოდ..................................................................................................... 93

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024