საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (509), 2018 - [PDF]

  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

   

  უაკ 93/99

  SCOPUS CODE 1202

  დეკანოზი გ. შაშვიაშვილი. ერეკლე II-ის საგანმანათლებლო აღმშენებლობა .............................................................................................11

   

  უაკ 001.4

  SCOPUS CODE 1203

  ლ. სუთიძე. ტერმინ-კომპოზიტებისა და რუსულიდან კალკირებული ფორმების შესახებ ........................................................................................17

   

  უაკ 93/99

  SCOPUS CODE 1212

  დეკანოზი გ. შაშვიაშვილი. ერეკლე II-ის ქრისტიანული მსოფლმხედველობა .....................................................................................24

   

  უაკ 2(02)

  SCOPUS CODE 1212

  დეკანოზი ლ. მათეშვილი. საქართველოში ქრისტიანული ეკლესიის მდგომარეობა I-XI საუკუნეებში ...................................................................31

   

  უაკ 2(02)

  SCOPUS CODE 1212

  დეკანოზი ლ. მათეშვილი. საქართველოში ადრეული პერიოდის ქრისტიანული ეკლესიის სულიერი ორიენტაციის საკითხები ..................38

   

  ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია

   

  უაკ 615

  SCOPUS CODE 1303

  რ. მელქაძე, ქ. კინწურაშვილი, თ. კოპალიანი. GRAIL ბიოაქტიური დანამატის კომპონენტები ...........................................................................50

   

  უაკ 615.322:615.012

  SCOPUS CODE 1303

  რ. მელქაძე, ქ. კინწურაშვილი, თ. კოპალიანი. GRAIL ბიოაქტიური დანამატის შემადგენელი ნაწილების მახასიათებლები .............................65

   

  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

   

  უაკ 6

  SCOPUS CODE 1404

  თ. მენაბდე, ნ. გიორგობიანი, მ. ნარჩემაშვილი. საინფორმაციო საზოგადოება, ინფორმაცია და ინფორმაციის დაცვის სისტემები .............72

   

  უაკ 621.3.038

  SCOPUS CODE 1405

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, მ. მელიქიძე. ელექტრონული სერვისების როლი საქართველოს რეალობაში ............................................79

   

  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

   

  უაკ 513.72

  SCOPUS CODE 1802

  ს. დადუნაშვილი. გლობალური მასშტაბის სისტემების მართვის თავისებურებანი ..........................................................................................87

   

  ენერგია

   

  უაკ 620.9 : 504.7

  SCOPUS CODE 2105

  ალ. გაგუა, მ. გუდიაშვილი. ნახშირორჟანგის ემისიის საპროგნოზო მოდელის შემუშავება .................................................................................107

   

  საინჟინრო საქმე

   

  უაკ 66.047.2

  SCOPUS CODE 2201

  ი. ჩაჩავა. ვაკუუმური სუბლიმაციური შრობის ექსპერიმენტული დანადგარი .................................................................................................117

   

  უაკ 627.81

  SCOPUS CODE 2201

  †ჯ. კილასონია, გ. ხელიძე, გ. ჯაოშვილი. გეოლოგიურად საშიში ტერი-ტორიების მონიტორინგი და პრევენციული ღონისძიებების პრინციპები ჟინვალის წყალსაცავისა და დარიალის ხეობის მაგალითზე ..................125

   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2201

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ინოვაციური კონსტრუქციის ვაკუუმ-ტუმბო .................................................................136

   

  უაკ 725.355

  SCOPUS CODE 2201

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ავტომობილის საბურავების უტილიზაცია და რეციკლირება კრიოგენული ტექნიკის გამოყენებით ..142

   

  ავტორთა საძიებელი .................................................................................148

  რეცენზენტთა საძიებელი .........................................................................149

  ავტორთა საყურადღებოდ ........................................................................150

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024