საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (517), 2020 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  უაკ 665.327.2
  SCOPUS CODE 1100
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-11-20
  გ. ქვარცხავა, ვ. უგრეხელიძე, ნ. ძირკველიშვილი. დამბალხაჭოს მომწიფების დროს მიმდინარე პროცესები და ცხიმოვანი მჟავების გარდაქმნა
  11-20 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  უაკ 781.63
  SCOPUS CODE 1703
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-21-32
  მ. ახობაძე, მ. დოლიძე. ინტეგრირებული ვებპლატფორმის მათემატიკური მოდულის ინსტრუმენტები
  21-32 PDF
  უაკ 004.9
  SCOPUS CODE 1705
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-33-56
  ა. ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, მ. რამაზაშვილი. კონვოლუციური ნეირონული ქსელები
  33-56 PDF
  უაკ 65.012.45
  SCOPUSCODE 1706
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-57-63
  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ნ. დარჩიაშვილი. სატელეფონო საუბრის ანალიტიკა
  57-63 PDF
  უაკ 65.012.45
  SCOPUS CODE 1706
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-64-71
  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ზ. მაისურაძე. სასამართლო საქმეების განაწილების ავტომატიზაცია
  64-71 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  უაკ 6281
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-72-80
  თ. რაზმაძე-ბროკიშვილი. ჰიდროგეოლოგიური პირობების პროგნოზირება წყალმომარაგების მიზნით
  72-80 PDF
  ენერგია

  უაკ 621.1
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-81-87
  ნ. არაბიძე, გ. არაბიძე. განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობა „მხარდაჭერის მექანიზმის გათვალისწინებით“
  81-87 PDF
  საინჟინრო საქმე

  უაკ 664.8
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-88-94
  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ახალი საყოფაცხოვრებო კონდიციონერი ჰაერის დატენიანების ფუნქციით
  88-94 PDF
  უაკ 622.694.4 : 656.6
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-95-103
  ლ. მახარაძე. მრავალსაფეხურიანი ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტექნოლოგიური სქემა წიაღისეულისა და სხვა მყარი ფხვიერი მასალების მილსადენებით შორ მანძილებზე ტრანსპორტირებისათვის
  95-103 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-104-111
  მ. თავხელიძე. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების საექსპერტო შეფასების საკითხისადმი
  104-111 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-112-134
  ნ. შავიშვილი, თ. ჩუბინიძე. მემკვიდრეობის განსხვავებული აღქმა: თბილისი, რუსთაველის გამზირი № 7
  112-134 PDF
  მათემატიკა

  უაკ 511.5
  SCOPUS CODE 2607
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-135-154
  ზ. აღდგომელაშვილი. ერთი ფუნდამენტური ამოცანის შესახებ ბიდიოფანტურ გეომეტრიულ ფიგურებზე
  135-154 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  უაკ 347.21.3
  SCOPUS CODE 3308
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-3-155-173
  მ. გურგენიძე, თ. ურთმელიძე. მოვალის სამართლებრივი შეზღუდვის ფარგლები სააღსრულებლო სამართალში
  155-173 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024