საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (518), 2020 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 551.482.32
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-11-18
  მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნარევის სიმკვრივის დაზუსტება თიხაკოლოიდური ფრაქციის გათვალისწინებით
  11-18 PDF
  UDC 482.32
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-19-24
  მ. კუპრავიშვილი. ღვარცოფული ნარევის ტიპის დადგენა ჰიფს-როზებუმის დიაგრამის გამოყენებით
  19-24 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 009.02
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-25-33
  რ. ოთინაშვილი. შედარებითი კონკურენტული სტრატეგია
  25-33 PDF
  UDC 025.45/46
  SCOPUS CODE 1403
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-34-57
  მ. მიქელაშვილი. „ციფრული ეპოქა“ და პროფორიენტაციის პრობლემები უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის ხარისხობრივი ფორმირების პროცესში
  34-57 PDF
  UDC 621.395.663.4
  SCOPUS CODE 1404
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-58-67
  ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე, ნ. დარჩიაშვილი. სატელეფონო ცენტრში ზარების ინდიკატორების განსაზღვრის ტექნოლოგიები
  58-67 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 621.397.2
  SCOPUS CODE 1711
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-68-74
  ნ. უღრელიძე, დ. აკობია, მ. ჭოხონელიძე. ოთხგანზომილებიან სიგნალთა არაოპტიმალური კომბინირება
  68-74 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 550.89
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-75-104
  მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი. ანომალურად მაღალი ფენის წნევების წარმოშობის და გავრცელების გეოლოგიური პირობები ნინოწმინდის და მანავის საბადოების დანალექ საფარში (თბილისის მიმდებარე ნავთობგაზიანი რაიონი)
  75-104 PDF
  ენერგია

  UDC 621.3.026.5
  SCOPUS CODE 2101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-105-112
  გ. მახარაძე, დ. ჯაფარიძე. სისტემაწარმომქმნელ ქსელში რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროს შერჩევის კრიტერიუმი და მათემატიკური მოდელი
  105-112 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-113-121
  ხ. ჩოხელი, გ. ხელიძე, თ. არშბა. მდინარის ჩამონადენის განსაზღვრა ჰიდროლოგიური მონაცემების დეფიციტის პირობებში მდ. მტკვრის ჰესების კასკადის მაგალითზე
  113-121 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 623.93
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-122-130
  ი. ბუიშვილი. სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერების როლი ტოტალურ თავდაცვაში
  122-130 PDF
  UDC 62
  SCOPUS CODE 2020
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-131-138
  დ. მაისურაძე. ტერიტორიების საინჟინრო მოწყობის თავისებურებანი
  131-138 PDF
  UDC 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-139-149
  მ. თავხელიძე. პლასტიკური დიზაინი და პროექტირების კრიტერიუმები არქიტექტურაში
  139-149 PDF
  მათემატიკა

  UDC 511.5
  SCOPUS CODE 2607
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-150-188
  ზ. აღდგომელაშვილი. ზოგიერთი საინტერესო ამოცანა რიცხვთა კლასიკური თეორიიდან
  150-188 PDF
  მედიცინა

  UDC 615.1
  SCOPUS CODE 2723
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-4-189-194
  ი. ცომაია, ნ. ტაბატაძე. ალერგია და მისი მკურნალობა ანტიჰისტამინური პრეპარატებით
  189-194 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024