საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (520), 2021 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 663.3
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-11-28
  მარინე დემეტრაშვილი, მარიამ ხომასურიძე, გურამ ტყემალაძე. ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთებით გამდიდრებული არომატიზებული ღვინოების წარმოების პერსპექტივები
  11-28 PDF
  UDC 634.8
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-29-37
  შენგელი კიკილაშვილი. ველური ვაზის სახელწოდებები საქართველოში და მისი ეთნობოტანიკური გამოყენება
  29-37 PDF
  UDC 637
  SCOPUS CODE 1103
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-38-48
  თეა ჟღენტი, ვასილ ღლიღვაშვილი. საქართველოში ადაპტირებული ევროპული ჯიშის თხების ფიზიოლოგიურ-ბიოლოგიური მონაცემების შედარება ჯიშის სტანდარტულ მონაცემებთან
  38-48 PDF
  UDC 542.61
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-49-56
  ნინო გამყრელიძე, გიორგი ქვარცხავა. კვრინჩხის (Prunus spinosa) ნაყოფიდან და ფოთლებიდან ექსტრაქციის პირობების გავლენა ფენოლური ნაერთების გამოსავლიანობაზე
  49-56 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 339.15
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-57-66
  ბიძინა გრიგალაშვილი. დარიცხვის მეთოდის არსის გაგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
  57-55 PDF
  UDC 330.1
  SCOPUS CODE 1403
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-67-75
  რამაზ ოთინაშვილი. უსაფრთხოება კომპანიის მენეჯმენტში
  67-75 PDF
  UDC 658.5
  SCOPUS CODE 1405
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-76-84
  მანანა მაღრაძე, ლიანა ციმაკურიძე. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტური მართვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით
  76-84 PDF
  UDC 659.4
  SCOPUS CODE 1405
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-85-94
  მანანა მაღრაძე, ქეთევან ქუთათელაძე, ქეთევან ბურდულაძე. მარკეტინგის განვითარების სტრატეგიები სამედიცინო სფეროში
  85-94 PDF
  ქიმიური ინჟინერია

  UDC 543.3; 553.6
  SCOPUS CODE 1502
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-95-105
  ამარ ნასუაშვილი, მარლენ მჭედლიშვილი. აზამბურის მირაბილიტის საბადოსა და ტბის წყლის გამოკვლევა უწყლო ნატრიუმის სულფატის მიღების მიზნით
  95-105 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 62-52
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-106-113
  ბადრი გვასალია, თამუნა კვაჭაძე, კორნელი ოდიშარია. პროპორციულ-ინტეგრალური (PI) რეგულატორის პარამეტრების არჩევა მაქსიმალური დასაშვები გადახრის უზრუნველყოფის პირობიდან სისტემაზე ნახტომისებრი ზემოქმედების დროს
  106-113 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 627.11:627.81
  SCOPUS CODE 1901
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-114-126
  კარლო კოპალიანი, ზურაბ კვეტენაძე. 2007 წლის მიუნხენის კონფერენცია და ახალი მსოფლიო წესრიგის კონტურები
  114-126 PDF
  UDC 615.327
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-127-141
  მარინე მარდაშოვა, თამარ მიქავა. მდ. ალაზნის მარცხენა სანაპიროს გოგირდწყალბადიანი მინერალური წყლების ზოგადი დახასიათება
  127-141 PDF
  UDC 663.64
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-142-163
  მარინე მარდაშოვა, თინათინ ძაძამია, თამარ მიქავა. მდ. ალაზნის მარცხენა სანაპიროს გოგირდწყალბადიანი მინერალური წყლების წარმოშობის გეოქიმიური პირობებ
  142-163 PDF
  ენერგია

  UDC 621.31-21
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-164-171
  თემურ მიქიაშვილი, ნინო ჩაღმელაშვილი. აირტურბინული კომბინირებული ციკლის ენერგობლოკების განტვირთვის ახალი შესაძლებლობები
  164-171 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 623.93
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-172-178
  ზეზვა ნავერიანი. სამხედრო დანიშნულების ხიდები და მათი გამოყენება საგანგებო (ბუნებრივი ხასიათის სტიქიების) სიტუაციების დროს
  172-178 PDF
  UDC 623.93
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-179-187
  ზეზვა ნავერიანი, ირაკლი ბუიშვილი. სამხედრო საინჟინრო ორგანიზაცია
  179-187 PDF
  UDC 622.691.4
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-188-193
  შოთა მესტვირიშვილი, ირინა დენისოვა, გიორგი ჭაღიაშვილი. მაღლივი კორპუსების გაზმომარაგება
  188-193 PDF
  გარემოთმცოდნეობა

  UDC 553.981
  SCOPUS CODE 2301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-194-201
  შოთა მესტვირიშვილი, ირინა დენისოვა, ალექსანდრე ბაბუნაშვილი. გაზის ამოფრქვევები ზღვებსა და ოკეანეებში
  194-201 PDF
  მათემატიკა

  UDC 517
  SCOPUS CODE 2610
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-202-219
  მაია ხარაშვილი, ქეთევან სხვიტარიძე. თერმოდრეკადობის წრფივი თეორიის სტატიკის ნახევარსივრცის ამოცანა მიკროდაჭიმულობის მქონე სხეულისათვის მიკროტემპერატურის გათვალისწინებით
  202-219 PDF
  მედიცინა


  UDC 636.082.474
  SCOPUS CODE 2710
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-2-220-231
  გიორგი ანდრიაძე, ზვიად ღურწკაია. ემბრიო-ინკუბატორის კამერაში ტემპერატურის სიზუსტის გაუმჯობესება ფლუქტუაციების შემცირების გზით
  220-231 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024