საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (521), 2021 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 517
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-11-20
  დავით თავხელიძე, ზურაბ მჭედლიშვილი, ომარ თედორაძე. ვენახის სეტყვისგან დამცავი მოწყობილობის გაანგარიშება
  11-20 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 005.3
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-21-29
  ნატო ქათამაძე, მარინე ბერძენაძე. მობინგი, ეფექტური მმართველობის შემაფერხებელი ფაქტორი საჯარო დაწესებულებებში
  21-29 PDF
  UDC 657.1
  SCOPUS CODE 1402
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-30-39
  ბიძინა გრიგალაშვილი. დარიცხვის მეთოდის არსის გაგებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
  30-39 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 351.818
  SCOPUS CODE 1706
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-40-46
  რუსუდან ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ნოდარ დარჩიაშვილი. მონაცემთა წინასწარი დამუშავების პროცედურები სატელეფონო ცენტრში
  40-46 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 550.8
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-47-58
  ალექსანდრე თვალჭრელიძე, ნათია ჩომახიძე. მინერალური რესურსების მარაგების დასავლური და რუსული კლასიფიკაციების შედარებითი ანალიზი
  47-58 PDF
  ენერგია

  UDC 620.9
  SCOPUS CODE 2101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-59-68
  მაკა ჯიშკარიანი. ტრანსპორტიდან სათბური გაზების ემისიების შეფასების კრიტერიუმები
  59-68 PDF
  UDC 621.313.13
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-69-75
  ნანა ბერაძე, ოლეგი ხაჭაპურიძე. მრავალძრავიანი ელექტროამძრავის მრავალარხიანი მართვის სისტემის დინამიკური მახასიათებლები მექანიკური გადამცემების დრეკადობათა გათვალისწინებით
  69-75 PDF
  UDC 621.311
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-76-82
  შოთა ნემსაძე, მერაბი ცეცხლაძე, თენგიზ მაისურაძე. მბრუნავი ელექტრული მანქანების ვიბრობალანსირება
  76-82 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 546.3-19
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-83-91
  ზურაბ მჭედლიშვილი, მანანა თავხელიძე, შენადნობები ფორმის მეხსიერებით და შესაძლებლობები
  83-91 PDF
  UDC 621. 891. 621, 6212.822
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-92-101
  თენგიზ ჩხაიძე, გაბრიელ მერაბიშვილი, ალექსანდრე მეტრეველი. ვიბრაციის გავლენა პორტალური და კოშკურა ამწის ისრის მოსაბრუნებელი მექანიზმის საექსპლოატაციო საიმედოობის საკითხისადმი
  92-101 PDF
  UDC 664.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-102-108
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. გადაცივების მუშაობის რეჟიმის ზემოქმედება მაცივარი მანქანის ენერგოეფექტურობაზე
  102-108 PDF
  UDC 664.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-109-114
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. ნახშირბადის დიოქსიდის რეკუპერაცია რანკ-ხილშის ვიხრის მილის გამოყენებით კვების პროდუქტების სიცივით დამუშავებისას
  109-114 PDF
  UDC 656.13.001
  SCOPUS CODE 2203
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-115-122
  ალაჰვერდი ჯამალ ოღლუ შარიფოვი. საგზაო შემთხვევების წარმოშობაზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენის ხარისხის განსაზღვრა
  115-122 PDF
  UDC 621.311
  SCOPUS CODE 2208
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-123-129
  ომარ ზივზივაძე, დავით ჯაფარიძე. სისტემაწარმომქნელ ქსელში შერჩეული რეაქტიული სიმძლავრის დამატებითი წყაროს ოპტიმალური გადანაწილება მანაწილებელ ქსელში
  123-129 PDF
  UDC 532.595 : 622.648
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-130-136
  ლეონ მახარაძე. მოწყობილობა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარებში ჰიდრავლიკური დარტყმების ჩაქრობისათვის
  130-136 PDF
  გარემოთმცოდნეობა

  UDC 502.7
  SCOPUS CODE 2303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-137-144
  ვერა აბზიანიძე, დიმიტრი აბზიანიძე, ზურაბ კაკულია. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტა მათემატიკური ეკოლოგიის მეთოდების და გეოსაინფორმაციო სისტემის პროგრამების გამოყენებით
  137-144 PDF
  UDC 502.7
  SCOPUS CODE 2303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-145-151
  რუსუდან მანაგაძე, ვერა აბზიანიძე, დიმიტრი აბზიანიძე. მათემატიკური მეთოდების გამოყენება გარემოს დაცვის პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად
  145-151 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 347.21.3
  SCOPUS CODE 3301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-3-152-167
  მირანდა გურგენიძე, თამაზ ურთმელიძე. დასაქმებულის უფლება შრომითი ურთიერთობის პროცესში შექმნილ გამოგონებაზე (ქართულ - გერმანული საპატენტო კანონმდებლობის შესაბამისად)
  152-167 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024