საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (522), 2021 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია

  UDC 663.969
  SCOPUS CODE 1303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-13-20
  თამაზ ისაკაძე, ვიტალი ღვაჩლიანი, გივი გუგულაშვილი. კავკასიური როდოდენდრონის დამქუცმაცებელ-საფიქსაციო მანქანა
  13-20 PDF
  UDC 663.969
  SCOPUS CODE 1303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-21-27
  თამაზ ისაკაძე, სოფიო ბუჩუკური-სოლოღაშვილი, გივი გუგულაშვილი. ახალი მოწყობილობა კავკასიური როდოდენდრონის გადამუშავებისთვის
  21-27 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 336.02
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-28-36
  ანზორ აბრალავა, ზურაბ ჯორბენაძე. ელექტრონული კომერციის საგადასახადო დაბეგვრის პარადიგმები საქართველოში
  28-36 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 004.6
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-37-45
  რუსუდან ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ნოდარ დარჩიაშვილი. Covid-19-თან დაკავშირებული შეტყობინებების ანალიზი და ვიზუალიზაცია 112-ში
  37-45 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

  UDC 681.3.06
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-46-61
  ჯემალ გრიგალაშვილი, ზაურ ჯოჯუა, ნინო ჯოჯუა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების უსაფრთხოება, SCADA – შეტევის ობიექტი
  46-61 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-62-70
  აკაკი მაღლაკელიძე. ნაბეღლავის მინერალური წყლების საბადოზე ჰიდროგეოლოგიური ხასიათის სამუშაოების მიმოხილვა და საბადოს ბუნებრივი რესურსების უზრუნველყოფა ატმოსფერული ნალექების ხარჯზე
  62-70 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-71-79
  აკაკი მაღლაკელიძე. ნაბეღლავის მიწისქვეშა მინერალური წყლების ჰიდროქიმიური დახასიათება
  71-79 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 355/359
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-80-91
  ლევან მაისურაძე. მათემატიკური მოდელები ასიმეტრიული ომისთვის
  80-91 PDF
  UDC 355/359
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-92-104
  იოსებ ავსაჯანიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენა საბრძოლო მოქმედებებსა და სამხედრო გადაწყვეტილების მიღებაზე
  92-104 PDF
  მასალათმცოდნეობა

  UDC 621.921
  SCOPUS CODE 2503
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-105-113
  დავით ბუცხრიკიძე. ზესალი, მყიფე, კომპოზიციური-კერამიკული მასალების ღუნვის სიმტკიცეზე გამოსაცდელი ნიმუშების ალმასური ხეხვის ტექნოლოგია და ტექნოლოგიური აღჭურვილობა
  105-113 PDF
  UDC 621.921
  SCOPUS CODE 2503
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-114-123
  დავით ბუცხრიკიძე. ტექნიკური კერამიკის ფილების ბრტყელი ზედაპირებისა და პერიმეტრის ალმასური ხეხვის სპეციალური ჩარხი
  114-123 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024