საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (524), 2022 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 001.4
  SCOPUS CODE 1203
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-9-14
  ლიანა სუთიძე. ხარვეზები ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში
  9-14 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 339.15
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-15-24
  ნინო ჩიკვილაძე, თამარი ბერიძე, თამარი დევიძე. საქართველოში სამუშაო ძალის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზი
  15-24 PDF
  UDC 657:346.6
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-25-32
  ხათუნა ხარხელაური, თამარ ხინიკაძე – გვარამია, სოფიო ბლიაძე. მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგები საქართველოში
  25-32 PDF
  ქიმიური ინჟინერია

  UDC 546.17
  SCOPUS CODE 1501
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-33-38
  ნინო მერებაშვილი. ამიაკისა და ციანმჟავას წარმოებებში გამოყენებული აბსორბენტების შეცვლა მაღალტექნოლოგიური აქტივირებული აბსორბენტებით
  33-38 PDF
  UDC 666.953
  SCOPUS CODE 1508
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-39-43
  გივი ლოლაძე, რაჟდენ სხვიტარიძე, მანანა კეკელიძე. მდინარე დურუჯის დანალექი ლამის ბაზაზე შემცხვარკეციანი კერამიკული ნაკეთობების მიღება
  39-43 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 551.51-7
  SCOPUS CODE 1904
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-44-55
  ლევან წულუკიძე, ირაკლი როსტომაშვილი, ჯიმშერ ქერქაძე. ქალაქ თბილისის ფარგლებში გამავალი მცირე მდინარეებისა და მათი შენაკადების კალაპოტების რეგულირება საინჟინრო ეკოლოგიური ღონისძიებებით, მდინარე ლოჭინის შენაკადის მდინარე ალისხევის მაგალითზე
  44-55 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-56-65
  ანზორ გიორგაძე, ვიქტორ ალანია, ლევან გორგიძე. რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის აგებულება, მიმოხილვა
  56-65 PDF
  ენერგია

  UDC 620.9
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-66-80
  გიორგი ღუდუმიძე, დავით ჯაფარიძე. ქარის ენერგეტიკაში ელექტროენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასების ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელის შემუშავება და აპრობაცია საქართველოში
  66-80 PDF
  UDC 621.31-21
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-81-87
  თემურ მიქიაშვილი, ომარ კიღურაძე, ბაადურ ჩხაიძე. საბაზისო თბოელექტროსადგურებით ელექტროსისტემის სიმძლავრის რეგულირების ამოცანა
  81-87 PDF
  UDC 622.7
  SCOPUS CODE 2103
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-88-95
  ანზორ აბშილავა, დემურ ტალახაძე, ნანა დოლიძე. ნახშირის წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის გაუწყლოების პროცესის ინტენსიფიკაცია ტყიბულის საბადოს პირობებში
  88-95 PDF
  UDC 621.311.21
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-96-104
  ხატია ჩოხელი, გრიგოლ ხელიძე. ზედა საფეხურის წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმების შერჩევა, ქვედა ბიეფის ჰესების ეფექტური ფუნქციონირების გათვალისწინებით, რიონის ჰესების მაგალითზე
  96-104 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 624.21
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-105-118
  იოსებ უთმელიძე. ჭრილ-კოჭური სისტემის ფოლადრკინაბეტონის L=42.6 მ სიგრძის მალის ნაშენისათვის რეაქციის სპექტრების განსაზღვრის შესახებ
  105-118 PDF
  UDC 626
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-119-126
  გიორგი ნოსელიძე. ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული კვლევის პირველადი შედეგები
  119-126 PDF
  UDC 621.372.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-127-132
  ვიქტორ ნანობაშვილი, ვახტანგ აბულაძე. „მანჩესტერის“ კოდში შეცდომების კორექტირების ალბათობის გაზრდის შესაძლებლობების შესახებ
  127-132 PDF
  UDC 625.21
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-133-139
  მანანა მოისწრაფიშვილი, ნუგზარ რურუა, ანგი გურგენიძე. მიდგომები დაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზის ხაზების (დტრხ) ექსპლუატაციის პრობლემების გადაჭრისადმი და ძირითადი სტრატეგიების კონცეფციები
  133-139 PDF
  UDC 62.52
  SCOPUS CODE 2208
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-140-145
  მერაბ ცეცხლაძე, ნატა ძაგანია. ელექტრული ღუმლის ელექტროდების გადაადგილების მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია
  140-145 PDF
  მედიცინა

  UDC 005.7
  SCOPUS CODE 2744
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-146-153
  ქეთევან ბურდულაძე, ქეთევან ქუთათელაძე, მანანა მაღრაძე. აუთსორსინგის განვითარების პერსპექტივები სამედიცინო სფეროში
  146-153 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 355/359
  SCOPUS CODE 3312
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-154-166
  არჩილ დადიანი. თავდაცვისა და შეკავების ტრადიციული და თანამედროვე მექანიზმები – საქართველოს რეალობა და პერსპექტივა
  154-166 PDF
  UDC 321
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-167-177
  ჰენრი კუპრაშვილი. კიბერსივრცე და ტერმინები: კიბერუშიშროება და კიბერუსაფრთხოება
  167-177 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024