საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (526), 2022 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 72
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-9-16
  მაია დავითაია, აკაკი რეხვიაშვილი. ბოლო ათწლეულებში მიკვლეული რაჭის ფრაგმენტირებული კანკელები
  9-16 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  უაკ 379.85
  SCOPUS CODE 1409
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-17-24
  მარინე ბოკერია, მზია თუთბერიძე. კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა საქართველოს ტურიზმსა და მის მთავარ სეგმენტზე – სასტუმრო ინდუსტრიაზე
  17-24 PDF
  ქიმია

  უაკ 681.3
  SCOPUS CODE 1601
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-25-32
  სოფიკო კვინიკაძე. დიამინო-დიესტერების ბის-პ-ტოლუოლსულფონატები ციკლური დიოლების საფუძველზე – ახალი საკვანძო მონომერები მაღალმოდულიანი ფსევდოპროტეინების მისაღებად
  25-32 PDF
  უაკ 546. 544
  SCOPUS CODE 1603
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-33-45
  ჯემალ შენგელია, გურამ გალოგრე. NaClO-ს მიღება NaCl-ის დაბალი კონცენტრაციის წყალხსნარების ელექტროლიზით
  33-45 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

  უაკ 71
  SCOPUS CODE 1801
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-46-54
  ნინო იმნაძე, ელგუჯა კურცხალია, ოთარ მჭედლიშვილი. ურბანული სისტემის ოპტიმალური დაგეგმარებისა და მართვისათვის
  46-54 PDF
  უაკ 004.5
  SCOPUS CODE: 1801
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-55-61
  გელა ღვინეფაძე. ტერმინ „ინგლისის“ წარმოშობის ვერსია
  55-61 PDF
  საინჟინრო საქმე

  უაკ 624.042
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-62-66
  სერგო ესაძე, ნინო პავლიაშვილი. დიდმალიანი კოჭოვანი ფერმების ვერტიკალური სეისმური რხევა
  62-66 PDF
  უაკ 621.372.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-67-71
  ვიქტორ ნანობაშვილი, ვახტანგ აბულაძე, შაქრო ბრეგაძე. ერთეული შეცდომების აღმოჩენა EP-1 სახაზო კოდში
  67-71 PDF
  უაკ 615.4
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-72-77
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. კრიომედიცინაში დრეკადი კაპილარული მილების გამოყენების ექსპერიმენტული კვლევა
  72-77 PDF
  უაკ 626/627
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-78-90
  ერეკლე კეჩხოშვილი, მარტინ ვართანოვი, ვლადიმერ შურღაია. ატმოსფერული ნალექების საანგარიშო უზრუნველყოფის ოპტიმიზაციის მეთოდური მიდგომა
  78-90 PDF
  უაკ 663.2
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-91-97
  თამაზ ისაკაძე, ზურაბ ლაზარაშვილი, გივი გუგულაშვილი. ყურძნის საჭყლეტ-სატრანსპორტო მოწყობილობა
  91-97 PDF
  უაკ 627
  SCOPUS CODE 2212
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-98-106
  ივანე საღინაძე, მანონი კოდუა, მანანა ფხაკაძე. ფოთის პორტის ახალი მოლოს გავლენა სანაპირო ზოლის ლითოდინამიკურ პროცესებზე
  98-106 PDF
  მასალათმცოდნეობა

  უაკ 691.32
  SCOPUS CODE 2501
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-107-114
  ამირან საყვარელიძე. ბეტონების კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვის უნივერსალური მოდელი
  107-114 PDF
  უაკ 546+536.4
  SCOPUS CODE 2508
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-115-119
  ზაურ ჯაბუა, აკაკი გიგინეიშვილი. რელაქსაციური პროცესები ერბიუმის მონოსულფიდის თხელ ფირებში
  115-119 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024