საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (527), 2023 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 663.5
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-9-15
  ლუიზა ქაჯაია, ნელი ილურიძე, ნელი გილაური. იელის ყვავილების ტექნო-ქიმიური გამოკვლევა
  9-15 PDF
  UDC 663.5
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-16-24
  ლუიზა ქაჯაია, ნელი გილაური, ნელი ილურიძე. იელის ყვავილების გადამუშავების ტექნოლოგია
  16-24 PDF
  UDC 633.8
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-25-30
  ელენე სორდია, ლევან ელიაშვილი, გიორგი ქვარცხავა. არყის არომატიზაცია მწვანე ჩაის ექსტრაქტით
  25-30 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 336
  SCOPUS CODE 1403
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-31-37
  ირაკლი ქვარაია, ნინო ქვარაია. განვითარებული ინფრასტრუქტურის როლი საერთაშორისო ფინანსური ცენტრების ჩამოყალიბებაში
  31-37 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 004.8
  SCOPUS CODE 1702
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-38-49
  ოლეგ ნამიჩეიშვილი, ჟუჟუნა გოგიაშვილი. მანქანის ინტელექტი ადამიანის ინტელექტის სამსახურში
  38-49 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია


  UDC 543.3
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-50-63
  თამარ მიქავა. ღრმად განლაგებული სითხის გეოთერმული პირობები კოლხეთის არტეზიულ აუზში: წყლის ქიმიური შედგენილობა და გეოთერმომეტრია
  50-63 PDF
  UDC 543.3
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-64-74
  თამარ მიქავა. დასავლეთ საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მიკროკომპონენტების ამოწვლილვის მიზნით
  64-74 PDF
  UDC 626/627
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-75-85
  გიორგი ტლაშაძე, ლევან გორგიძე, მამუკა ნაცვლიშვილი. „ხობი 2 ჰესის“ ჰიდროტექნიკური კომპლექსის სათავე ნაგებობის და ჰესის შენობის სამშენებლო მოედნის ამგები გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები
  75-85 PDF
  UDC 624.131.1
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-86-95
  მამუკა ნაცვლიშვილი. „ხობი 2 ჰესის“ მშენებარე სადერივაციო გვირაბის (პკ 4+200-დან პკ 4+500-მდე) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების აღწერა და გარემომცველი მასივის შეფასება
  86-95 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 615.4
  SCOPUS CODE 220
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-96-101
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. ენერგიის მოთხოვნის შემცირების ინოვაციური მეთოდი ხელოვნური ყინულისსაფარიანი მოედნის ჰაერის კონდიცირების სისტემაში
  96-101 PDF
  UDC 615.4
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-102-108
  გია გოლეთიანი, თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. ჰიბრიდული სისტემა სუპერმარკეტებისთვის გლობალური დათბობის დაბალი პოტენციალის მქონე მაცივარი აგენტების გამოყენებით
  102-108 PDF
  UDC 622.648: 532.595
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-109-117
  ლეონ მახარაძე. მრავალსაფეხურიანი სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დამცავი მოწყობილობა
  109-117 PDF
  მათემატიკა

  UDC 51
  SCOPUS CODE 2603
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-118-124
  ნოდარ მაჭარაშვილი. ვიგნერის მრავალწევრის ზოგიერთი თვისება
  118-124 PDF
  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა
  UDC 615.1
  SCOPUS CODE 3003
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-1-125-133
  ირმა ცომაია, ნინო ტაბატაძე, თამარ ცინცაძე. იონური არხები და მათზე მოქმედი სამკურნალო საშუალებები
  125-132 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024