საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (529), 2023 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 631.67
  SCOPUS CODE 1101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-9-17
  ედუარდ კუხალაშვილი, თამაზ ოდილავაძე, შოთა შამათავა. ზედაპირული მორწყვის მათემატიკური მოდელი
  9-17 PDF
  UDC 644.61.011(075)
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-18-25
  როზა ხუციშვილი, ეთერ სადაღაშვილი, თეონა ავქოფაშვილი. ხილ-ბოსტნეული ფუნქციური დანიშნულების კვებაში
  18-25 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 65
  SCOPUS CODE 1404
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-26-31
  თამარ როსტიაშვილი, თამარ ლეკიაშვილი. ბიზნესპროცესის მენეჯმენტის ევოლუცია
  26-31 PDF
  UDC 005.7
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-32-41
  არჩილ სამადაშვილი, ნინო ქვარაია. პოსტკრიზისული ბიზნესმოდელები
  32-41 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 004.5
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-42-54
  გელა ღვინეფაძე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კრეატიული აზროვნების სწავლების თაობაზე
  42-54 PDF
  UDC 004.8
  SCOPUS CODE 1702
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-55-82
  ოლეგ ნამიჩეიშვილი, ჟუჟუნა გოგიაშვილი. ხელოვნური ინტელექტი და გეოპოლიტიკა
  55-82 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 626.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-83-89
  ერეკლე კეჩხოშვილი, ვლადიმერ შურღაია. ღარული არხების დეფორმაციები
  83-89 PDF
  UDC 622.244.442
  SCOPUS CODE 2213
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-90-102
  ილია ბეჟუაშვილი. ბოლნისის პოლიმეტალურ საბადოზე ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია და მოსალოდნელი საფრთხეები
  90-102 PDF
  მასალათმცოდნეობა

  UDC 691.32
  SCOPUS CODE 2501
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-103-114
  ამირან საყვარელიძე. ცემენტისფუძიანი კომპოზიტების ტენგამტარობის თეორია
  103-114 PDF
  UDC 691.32
  SCOPUS CODE 2501
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-115-122
  ამირან საყვარელიძე. ბაზალტფიბრობეტონის ტენგამტარობის მახასათებლების დადგენა
  115-122 PDF
  მათემატიკა

  UDC 008
  SCOPUS CODE 2604
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-123-132
  ლევან ჯიქიძე, ვარდენ ცუცქირიძე, ეკა ელერდაშვილი. ელექტროგამტარ სითხეში წრიული ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის სტაციონარული ამოცანა გაჟონვის სიჩქარის დიდი მნიშვნელობებისათვის თბოგადაცემით, მაგნიტური ველისა და ჯოულის სითბოს გათვალისწინებით
  123-132 PDF
  მედიცინა

  UDC 658.3.043
  SCOPUS CODE 2739
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-133-141
  ლუცინდა ჩხეიძე, ნინო ჯვარელია, ანა ქათამიძე. ტრანსპორტის ხმაურის კვლევა თბილისის ვაკე-საბურთალოს უბნებში
  133-141 PDF
  UDC 658.3.043
  SCOPUS CODE 2739
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-142-149
  ლუცინდა ჩხეიძე, ნინო ჯვარელია, ანა ქათამიძე. თანამედროვე ქალაქის ხმაური და მისგან დაცვა
  142-149 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 327
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-3-150-172
  დავით ხუფენია, ომარ ლორთქიფანიძე. ძალის კონცეპტუალური პრობლემატიკა საერთაშორისო ურთიერთობებში
  150-172 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024