საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (530), 2023 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 637.35.04
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-11-25
  ნინო ნადირაშვილი, ლია ამირანაშვილი, ელენე სორდია, სილვი შოლე, მატილდა ვანდერბერგი. არტიზანული ქართული ტენილი ყველის მიკრობიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური და სენსორული მახასიათებლები
  11-25 PDF
  UDC 637.35.04
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-26-35
  ნინო ნადირაშვილი. ქართული არტიზანული ტენილი ყველის ტექნოლოგია – საკითხის თანამედროვე მდგომარეობა და წარმოების პერსპექტივები
  26-35 PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 069
  SCOPUS CODE 1209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-36-48
  ნაია ენდელაძე, ვანდა მუჯირი. სამუზეუმო განათლების როლი პიროვნების ჰარმონიული ჩამოყალიბების პროცესში
  36-48 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 658
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-49-54
  ანზორ აბრალავა. ორგანიზაციის რისკების ოპტიმალური მართვის მექანიზმის მოდელის შემუშავება
  49-54 PDF
  UDC 65
  SCOPUS CODE 1404
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-55-65
  თინა გელაშვილი, ნელი მახვილაძე, თეიმურაზ ჩუბინიშვილი. აგროსაინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრების მუშაობის საერთაშორისო მოდელების პრაქტიკის გაზიარება
  55-65 PDF
  UDC 005.7
  SCOPUS CODE 1405
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-66-77
  არჩილ სამადაშვილი, ნინო ქვარაია. ინდუსტრია 4.0 - ის გავლენა ლოკალური მიწოდების ჯაჭვების ორგანიზებაზე
  66-77 PDF
  UDC 005.7
  SCOPUS CODE 1405
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-78-88
  არჩილ სამადაშვილი, მანანა მაღრაძე, ქეთევან ბურდულაძე. ტექნოლოგიების გავლენა ჯანდაცვის სერვისების განვითარებაზე
  78-88 PDF
  UDC 364.05
  SCOPUS CODE 1407
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-89-94
  მარი წერეთელი. ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების მხარდამჭერი სერვისები ადგილობრივ თვითმმართველობებში
  89-94 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 622.23.05
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-95-106
  ვიქტორ ზვიადაური, მირიან ცოცხალაშვილი, ნანა სარიშვილი. რხევები ბაგირი-შკივის სისტემაში და მათი გავლენა ასრიალების პროცესზე
  95-106 PDF
  UDC 629.7
  SCOPUS CODE 2202
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-107-122
  ელგუჯა მეძმარიაშვილი. სხვადასხვა სიმრუდის ზედაპირზე აგებული ტრანსფორმირებადი, პანტოგრაფული სტრუქტურები
  107-122 PDF
  UDC 624
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-123-134
  ბადრი გვასალია, თამარ კვაჭაძე. ზოგიერთი სამშენებლო კონსტრუქციის ოპტიმიზაციის ამოცანები
  123-134 PDF
  UDC 711.1
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-135-144
  ილგარ ისბატოვი. ქალაქ აღდამის მდგრადი განვითარების ფორმირება – აზერბაიჯანის აღორძინებული ყარაბაღის ზონის რეგიონული ცენტრი
  135-144 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 328
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-145-153
  ვალერი მოდებაძე. ლიდერის ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური მახასიათებლების შეფასების სხვადასხვა ინოვაციური მეთოდი
  145-153 PDF
  UDC 351.746; 30
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-154-166
  ჰენრი კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების თეორიის კვლევის მეთოდოლოგიის თავისებურება
  154-166 PDF
  UDC 327
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2023-4-167-178
  ჯემალ გახოკიძე, გიორგი კაიშაური. რადიკალიზმის თეორიული ასპექტები რელიგიური ექსტრემიზმის ჭრილში - შესავალი
  167-178 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024