საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (531), 2024 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 72
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-9-18
  აკაკი რეხვიაშვილი. X საუკუნის რაჭის კანკელების მცენარეული ორნამენტების უცხოური ანალოგიების დადგენის მცდელობა
  9-18 PDF
  UDC 72
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-19-28
  მაია დავითაია, ნინო ალექსიძე. ლადო ალექსი-მესხიშვილის წვლილი XX საუკუნის შუა პერიოდის ქართულ ბინათმშენებლობაში
  19-28 PDF
  UDC 7.038
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-29-38
  ასმათ წერეთელი. მედია როგორც ხელოვნება და ხელოვნება როგორც მედია. (ჟურნალები: „თეატრი“, „არილი“, „Art in America“, „ARTFORUM“)
  29-38 PDF
  UDC 72
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-39-53
  ნიკოლოზ შავიშვილი, ნინო ახობაძე. დიზაინ-აზროვნება არქიტექტორებისთვის: საერთაშორისო საგანმანათლებლო მოდელების კრიტიკა
  29-53 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  UDC 336.711.65
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-54-62
  გოგა გელიტაშვილი. საბანკო რეგულირების ტრანსფორმაციაზე მოქმედი ფაქტორები და აუცილებლობა თანამედროვე პირობებში
  54-62 PDF
  UDC 658
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-63-68
  ანზორ აბრალავა. რისკების რაოდენობრივი შეფასების მაჩვენებელთა სისტემა და მათი ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები
  63-68 PDF
  UDC 336.71
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-69-74
  თამარ მოხევიშვილი. კლიენტთა კმაყოფილება როგორც ბანკებისადმი ერთგულების ახალი პარადიგმა
  69-74 PDF
  UDC 331.101.1
  SCOPUS CODE 1407
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-75-83
  ნატო კიკნაძე, ნანა კიკნაძე. ერგონომიკის საფუძვლები და მენეჯმენტი
  75-83 PDF
  ქიმია

  UDC 536.7; 546.264-31
  SCOPUS CODE 1606
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-84-96
  რაჟდენ სხვიტარიძე, ირაკლი გიორგაძე, ნინო მუხადგვერდელი, ვლადიმერ გორდელაძე, ნაზიბროლა კუციავა. CO2 -ის დაჭერის პროცესში, ნამწვი აირები - კლინოფთილოლითი დისპერსულ სისტემაში მოსალოდნელ პროცესთა თერმოდინამიკური პროგნოზირება
  84-96 PDF
  UDC 546.284:636.7
  SCOPUS CODE 1606
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-97-107
  ვლადიმერ გორდელაძე, მანანა კეკელიძე, ნინო მუხადგვერდელი. ბუნებრივი რესურსის ბაზაზე მიღებული სორბენტებით CO2-ის ადსორბციისას შესაძლო პროცესთა თერმოდინამიკური ანალიზი
  97-107 PDF
  სოციალური მეცნიერებები
  კომპიუტერული მეცნიერებები

  UDC 004; 3; 351.746
  SCOPUS CODE 1700; 3300; 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-108-120
  ჰენრი კუპრაშვილი. აკადემიური სამეცნიერო კვლევების სფეროსა და არეალის გაფართოება ინფორმაციულ ეპოქაში
  108-120 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

  UDC 513.72
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-121-143
  სერგო დადუნაშვილი. კავშირების ევოლუციური კონსტრუქტორი სისტემების ფორმირებისათვის
  121-143 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 622.32
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-144-156
  გიორგი დურგლიშვილი, მევლუდ შარიქაძე. ნინოწმინდის გაზნავთობიანი ბუდობის დამუშავება პროდუქტიულ ფენაზე ჰიდროდინამიკური ზემოქმედების მეთოდებით
  144-156 PDF
  ენერგია

  UDC 697.243
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-157-169
  თემურ მიქიაშვილი, ომარ კიღურაძე, ბაადურ ჩხაიძე. ხელნაკეთი შეშის ღუმლის ენერგოეფექტიანობა
  157-169 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 517
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-170-175
  დავით თავხელიძე, ზურაბ მჭედლიშვილი, მიხეილ ჯანიკაშვილი. პერიციკლოიდური მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი
  170-175 PDF
  UDC 517
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-176-181
  დავით თავხელიძე, ზურაბ მჭედლიშვილი, ზურაბ ციცქიშვილი. ეპიციკლოიდური მექანიზმის დინამიკის კვლევა
  176-181 PDF
  UDC 626.82
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-182-188
  ოლღა ხარაიშვილი, ერეკლე კეჩხოშვილი. დროებითი სარწყავი ქსელის არხების გარეცხვა
  182-188 PDF
  UDC 622.244.442
  SCOPUS CODE 2209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-189-201
  ვალერი ხითარიშვილი, ნინო ჯვარელია, მზია ქიტოშვილი, ილია ბეჟუაშვილი. ჭაბურღილების ბურღვა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის პოლიმეტალურ საბადოში არსებული ძვირფასი ლითონების მოსაპოვებლად
  189-201 PDF
  UDC 66.047
  SCOPUS CODE 2209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-202-210
  თამაზ ისაკაძე, გივი გოლეთიანი, გივი გუგულაშვილი. ოსცილირებული რეჟიმით მომუშავე საშრობი მოწყობილობა
  202-210 PDF
  UDC 66.045.5
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-211-217
  თამაზ ისაკაძე, ზურაბ ლაზარაშვილი, გივი გუგულაშვილი. ჰაერის გამაცივებელი დგუშიანი მოწყობილობა
  211-217 PDF
  UDC 658. 382
  SCOPUS CODE 2213
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-218-223
  ალექსანდრე კორკოტაძე, ნანა რაზმაძე, ნინო რატიანი. სიმაღლეზე მუშაობის შესაძლო საფრთხეების კონტროლი მოაჯირული და საჭერი სისტემების მაგალითით
  218-223 PDF
  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა
  მედიცინა

  UDC 614
  SCOPUS CODE 2719, 3003
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-224-232
  ნანა შაშიაშვილი, თამარ ცინცაძე, მარიამ ბაქრაძე, ხათუნა მიშელაშვილი. აფთიაქების საქმიანობის უფლებამოსილების მინიჭების მექანიზმები
  224-232 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 32
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-233-240
  თამარ მუჯირი. ჩინეთ-აშშ-ის ურთიერთობების თავისებურებები
  233-240 PDF
  UDC 32
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-241-248
  თამარ მუჯირი. ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის ევოლუციის ძირითადი ისტორიული ეტაპები
  241-248 PDF
  UDC 32
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-249-266
  ზვიად ტყაბლაძე. „ინდოეთი-ახლო აღმოსავლეთი-ევროპის ეკონომიკური დერეფნის“ პერსპექტივები ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების საფრთხეებისა და კონკურენტი „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის არსებობის ფონზე
  249-266 PDF
  UDC 625.75.4
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-1-267-275
  მიხეილ გამცემლიძე, როინ ენაგელი, მედეა ონიანი. ხრახნულ სეპარატორზე ნახშირის შლამების გამდიდრების პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა
  267-275 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024