საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (489), 2013 - [PDF]

   

  მშენებლობა

   

  უაკ 681.3:624.01

  ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე. მასალის ხარჯვის მიხედვით სტრუქტურული კონსტრუქციის ოპტიმალური სიმაღლის შერჩევა........................................................................................................ 9

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 338.24

  მ. გუდიაშვილი. მცირე ჰიდროელექტროსადგურის დაპროექტების ბიზნესპროცესის კომპიუტერული მოდელირება............................................................................................................................................. 13

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.2

  ნ. ჯაფარიძე. საყდრისის ოქრო-სპილენძიანი მინერალიზაციის ლოკალიზაციის ტექტონიკური ფაქტორები.................................................................................................................................................... 17

   

  უაკ 553.048:15.2.1

  ნ. ჯაფარიძე, შ. ჯანაშვილი. საყდრისის ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებანი მიწისქვეშა და მიწისზედა სამთო გამონამუშევრებსა და

  ჭაბურღილებში ................................................... 21

   

  უაკ 624.191

  ი. გუჯაბიძე, რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიური სქემების საიმედოობის ანალიზური შეფასება............................................................................................................. 28

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669.26

  ი. ნახუცრიშვილი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე. დიფუზიის ეფექტური ზედაპირის შემცირების კოეფიციენტის განსაზღვრა ქრომის მხურვალმედეგი შენადნობის ჟანგვისას............................................................................................................................................................. 31

   

  უაკ 615.1:663.1.88

  ი. ცომაია, თ. ცინცაძე, ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი, 

  კ. ბაციკაძე. ფლავონოიდების განსაზღვრა რთული შედგენილობის ნაყენში ...................................................................... 35

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621.9(07)

  ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი, ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე. მრგვალხერხა ჩარხის ამძრავის დინამიკის მათემატიკური

  მოდელის აგება ............................................................................ 39

   

  უაკ 621.9(07)

  ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი, ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე. მრგვალხერხა ჩარხის დინამიკის საკითხები.............................................................................................................................................. 44

   

  უაკ 656.4

  ბ. სოსელია, მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების ისტორიული ეტაპები და

  პერსპექტივა .......................................................................................... 47

   

  უაკ 656.4

  ბ. სოსელია, მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. საქალაქო საზოგადოებრივი ელექტრული ტრანსპორტის სახეების შედარებითი

  ეფექტურობა ................................................................... 49

   

  უაკ 615.46:616.728

  რ. თურმანიძე, დ. ბუცხრიკიძე, მ. ბერიძე. მოდიფიცირებული სუფთა ტიტანი – პერსპექტიული მასალა მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზისათვის...................................... 53

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  ილგარ აიდინ ოღლი ისბატოვი. ბაქოს ქალაქგეგმარებითი განვითარების გზები თანამედროვე ეტაპზე ........................................................................................................................................................... 58

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 801.314

  ნ. გამყრელიძე. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმია ...................................................................... 64

   

  უაკ 801.314

  ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური სინონიმია ენობრივი ვარიანტის ჭრილში ........................................ 68

   

  უაკ 339.92

  ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ლ. ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების სისტემა ......................................................................................................................................................... 71

   

  უაკ 339.92

  ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ლ. ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის ინოვაციური სტრატეგია ................................................................................................................................................................................. 74

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  ზ. ღურწკაია, ზ. მგალობლიშვილი. კომპიუტერით მართვადი გალვანიზაციის აპარატი......................................................................................................................................................................................... 78

   

  უაკ 681.3

  ზ. ღურწკაია, დ. შერგელაშვილი. გენური ინფორმაციის კომპიუტერული 

  ანალიზატორი .......................................................................................................................................................................... 83

   

  ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

   

  უაკ 522.21

  ნ. წიგნაძე, ნ. მეძმარიაშვილი, ო. თუშიშვილი, ლ. ფილიპენკო,

  ა. ჯახუა. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ჩასატეხღეროებიანი გამშლელი რგოლით, რომლის გაშლაც ხორციელდება ელექტროამძრავის  საშუალებით .................................................................. 87

   

  ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ისტიტუტი

   

  უაკ 681.3

  ა. კანდელაკი, ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი. ინფორმაცია და

  პოტენციალი ....................................... 94

   

  ავტორთა საძიებელი  ......................................................................................................................................................... 101

  ავტორთა საყურადღებოდ  ............................................................................................................................................. 102

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024