საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (463), 2007 - [PDF]

  უაკ 621.923.5

  ა. სირაძე, გ. ასათიანი. მიკროდაყვანითი სასუპერფინიშე თავაკის კონსტრუქციის საიმედოობის გაუმჯობესება..................................................................................................9

   

  უაკ 663.255

  თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. შნეკიანი წნეხის ცილინდრის სიმტკიცეზე გაანგარიშება...................................................................................................................................................................... 15

   

  უაკ 681.3

  გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ი. ვაჭარაძე. ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება სატენდერო კომისიის ექსპერტებისათვის......................................................................................................................................... 19

   

  უაკ 681.3

  ო. თავდიშვილი, თ. სულაბერიძე. არეების გამომყოფი სეგმენტაციის გამოთვლითი ალგორითმი და მისი მოქმედება............................................................................................................................................................................ 24

   

  უაკ 681.326.3

  მ. კიკნაძე, ე. გვარამია. კომპიუტერული ტესტირებისათვის ტესტის მომზადების პრინციპები.......................................................................................................................................................................... 29

   

  უაკ 629.11.011.1

  ნ. ბარძიმაშვილი, გ. ჭელიძე. სატრანსპორტო საშუალების მაღალმანევრული შასი........................................................................................................................................................................................ 32

   

  უაკ 625.282:684.3.053

  თ. ბუჩუკური, გ. თუმანიშვილი. ელექტრონული სალოკომოტივო

  დეკოდერი........................................................................................................................................................................... 36

   

  უაკ 519.624

  გ. ტაბიძე. მეორე რიგის სხვაობიან განტოლებათა სისტემის არაოსცილაციურობის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 40

   

  უაკ 51

  გ. თოდუა. TT (Lm(Vn)) მხები სივრცის ნაწილობრივი აღჭურვა.................................................................... 44

   

  უაკ 666.5:536

  გ. გაფრინდაშვილი, ი. გაგუა. ძვლის ნაცრისა და კაოლინის შემცველ კერამიკულ მასალებში კრისტალური ფაზის წარმოქმნის თერმოდინამიკური ანალიზი................................................................................................................ 48

   

  უაკ 574/578:577.1

  ს. კოპალეიშვილი. β _ D გლუკოზიდაზის მიღება და გაწმენდა თერმოფილური მიკრომიცეტის ASPERGILLUS TERREUS კურტულარული სითხიდან...................................................................................................................... 52

   

  უაკ 669. 1:628.511

  ლ. ჩხეიძე, ა. მებონია, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმენდი სისტემის სრულყოფა........................................................................................................................................................................... 57

   

  უაკ 621. 791.755.

  ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ზ. ბათხაძე, ნ. კოდუა. პლაზმური ჭრისა და შედუღების უნივერსალური კვების წყარო..................................................................................................................................................................................... 60

   

  უაკ 4+001.53

  მ. ჩხეიძე. ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ........................................................................................ 65

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024