საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (465), 2007 - [PDF]

  უაკ 624

  ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში...........................................................................6

   

  უაკ 624.15

  თ. კვაჭაძე. ფუძის გაანგარიშება დეფორმაციაზე მეზობელი ნაგებობების გავლენის გათვალისწინებით კუთხურ წერტილთა მეთოდით..................................................................................................................................................... 11

   

  უაკ 621.825.5

  ნ. ბარძიმაშვილი. ფრიქციული ქუროს მოხახუნე წყვილთა ენერგოდატვირთვა................................... 19

   

  უაკ 663.255.4.001:573

  თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. გოლეთიანი. შნეკურ წნეხებში დურდოდან წვენის გამოწურვის 

  მათემატიკური მოდელი...............................................................................................................................................22

   

  უაკ 681.3

  დ. ლობჟანიძე, მ. თევდორაძე. კომპიუტერულ ქსელში მარშრუტიზაციის ძირითადი მახასიათებლები...............................................................................28

   

  უაკ 681.3

  ვ. ადამია, ნ. არაბული. მონაცემთა დაცვა კომპიუტერულ

  ქსელებში...................................................... 34

   

  უაკ 681. 322

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. მონაცემთა იერარქიული შეკუმშვის შესახებ მონაცემთა ბაზებში.....................................................................37

   

  უაკ 681.3

  გ. სურგულაძე, ნ. მოწონელიძე, თ. ფიფია. საქართველოს ჰიდრორესურსებისა და ჰიდროელექტროსადგურების მონიტორინგის საინფორმაციო კომპიუტერული სისტემა................................................................................................................................................................................. 41

   

  უაკ 681.3

  ნ. თოფურია. კონცეპტუალური სქემის აგების ოპტიმიზაცია ობიექტ-როლური მოდელირებით.................................................................................................................................................................. 48

   

  უაკ 681.3

  ლ. პეტრიაშვილი. მონაცემთა საცავები და ინტეგრირებული

  სისტემები................................................. 54

   

  უაკ 681.3

  ზ. წვერაიძე, ფ. პაატაშვილი. დისტანციური სწავლების კონცეფცია,

  ტექნოლოგია და მეთოდიკა...................................................................................................................59

   

  უაკ 669.131.7

  ნ. ენუქიძე,  გ. მუმლაძე, მ. მაჭარაშვილი. ფოსფორის გავლენა თუჯის სხმულის სტრუქტურასა და მექანიკურ თვისებებზე......................................................................................................................................................................... 62

   

  უაკ 621.762

  დ. ნოზაძე, გ. ოთარაშვილი, რ. ხომასურიძე. ალუმინ-ფოლადის ბოჭკოვანი კომპოზიციური მასალის ელექტროგლინვის პროცესის გამოკვლევა................................................................................................................ 66

   

  უაკ 513.7

  ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, ს. შონია, თ. შუკაკიძე. პირველი კლასის შემხები გარდაქმნის კონსტრუირება სივრცის აფინური

  გარდაქმნის გამოყენებით............................................................................................................................ 71

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024