საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (464), 2007 - [PDF]

  უაკ 536.2.01

  ო. ფურცელაძე, ს. გოდერძიშვილი. ჰაერის მხრიდან წიბოვანი რეკუპერატორების ეფექტურობის გამოკვლევა სითხის ორგანიზებული ნაკადის შემთხვევაში......................................................................................................... 6

   

  უაკ 625.8

  გ. შილაკაძე, ს. ესაძე. დიდი ტვირთამწეობის მანქანების ვერტიკალური დინამიკური ზემოქმედება გზის საფარზე................................................................................................................................................................................................. 13

   

  უაკ 621.317.4

  შ. ნემსაძე, გ. ცხომელიძე, ა. ტორონჯაძე. მგნიტურ-იმპულსური დანადგარების გამოყენების საკითხები და მათი სრულყოფის პერსპექტივები.......................................................................................................................................... 18

   

  უაკ 621.548

  ქ. ვეზირიშვილი, მ. რაზმაძე. ენერგოდამზოგველი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა....................................................................................................................................................................... 24

   

  უაკ 658.511.5

  ბ. ჭელიძე, გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. ავტომატიზებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით.................................................................................................. 29

   

  უაკ 62-52

  ჯ. გრიგალაშვილი, ნ. ჟიჟილაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ადამიანის ფიზიკური რეაქციის შეფასებისა და ტრეინინგის მიკროკონტროლერული მოწყობილობა............................................................................................ 33

   

  უაკ 681.3

  ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. მონაცემთა გაფართოებადი ჰეშირების მეთოდის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 41

   

  უაკ 625.721

  ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ნ. კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში................................................................................................................................................................................................. 46

   

  უაკ 008

  ა. მგელაძე. მონოტონური სისტემების ზოგადი თეორიული

  მოდელი........................................................ 50

   

  უაკ 4+001.53

  მ. ჩხეიძე. კომპრესია და თარგმანი........................................................................................................................... 53

   

  უაკ 669.13

  ნ. ენუქიძე, გ. მუმლაძე, მ. მაჭარაშვილი. ფოსფორის გავლენა ნარჩენი ძაბვების განვითარებაზე თუჯის სხმულში................................................................................................................................................................................................. 57

   

  უაკ 513.73

  გ. თოდუა. TT (Lm(Vn)) მხები სივრცის სრული აღჭურვა............................................................................. 62

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024