საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (502), 2016 - [PDF]

   

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები
   

  უაკ 664:635.262

  SCOPUS CODE 1101

  რ. მელქაძე. ნივრის პასტის ანტიოქსიდანტური აქტიურობა და წარმოების

  ტექნოლოგია………………………………………………………………………11
   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა
   

  უაკ 626.9

  SCOPUS CODE 1403

  მ. წერეთელი. სატვირთო საჰაერო გადაზიდვების ძირითადი პრობლემებისა და ტენდენციების სისტემური

  ანალიზი……………………………………………………………………………16
   

  უაკ 612.821.3

  SCOPUS CODE 1407

  ლ. ბუაძე, რ. ქუთათელაძე. ემოციური ინტელექტი, როგორც
  ლიდერობის განმსაზღვრელი ატრიბუტი…………………………………………………………………………..24
   

  გადაწყვეტილების მიღების პროცესების კვლევა
   

  უაკ 681.3

  SCOPUS CODE 1801

  ს. დადუნაშვილი. ჩაშენებული სისტემების ქცევის გამომჟღავნების ინსტრუმენტები…………………………………………………………………30
   

  დედამიწა და პლანეტარული მეცნიერებები
   

  უაკ 62.197:541.427.7

  SCOPUS CODE 1907

  †უ. ზვიადაძე, თ. ძაძამია, მ. მარდაშოვა. ლითონის მილებზე გრუნტის წყლების აგრესიული ზემოქმედების შესწავლა დიღმის ველის სარეაბილიტაციო მილსადენის მაგალითზე………………………………………………………………………40
   

  უაკ 620.197:541.427.7

  SCOPUS CODE 1907

  მ. ლაპიაშვილი, ზ. კაკულია, ხ. ავალიანი. გრუნტის ფიზიკური თვისებების შესწავლა თბილისში, დიღმის ველზე სასმელი წყლის მილსადენის განთავსების ტრანშეაში…………………………………………46

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები
   

  უაკ 327.7(8): 338.1(2): 339.5

  SCOPUS CODE 2001

  ქ. მდინარაძე, გ. ლობჯანიძე. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის აქტუალური სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები..…………………………54
   

  ინჟინერია
   

  უაკ 625.75.4

  SCOPUS CODE 2201

  რ. ენაგელი, მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია რეჟიმული პარამეტრით………………………………………………………………………73
   

  უაკ 551.501.9

  SCOPUS CODE 2207

  ჯ. გრიგალაშვილი. საშინაო მეტეოსადგურის დაპროექტება FLPროგ გარემოში Arduino Starter Kit-ის გამოყენებით………………………………81
   

  მასალათმცოდნეობა
   

  უაკ 621.791.011

  SCOPUS CODE 2506

  ა. კოსტინი, ვ. მარტინენკო, ა. ლაბარტყავა. E კატეგორიის ფოლადის შედუღებადობის გამოკვლევა………………………………………………102
   

  მედიცინა
   

  უაკ 612.392.98

  SCOPUS CODE 2736

  რ. მელქაძე. ბიოაქტიური დანამატის – „Grail“-ის ქიმიური შედგენილობა და სამკურნალო თვისებები……………………………………………………110
   

  კომპიუტერული მეცნიერებები
   

  უაკ 343

  SCOPUS CODE 3301

  გ. კალანდაძე, †ო. კანდელაკი. კონსტიტუციონალიზმის პრობლემები

  თანამედროვე გლობალური პოლიტიკის კონტექსტში……………………125

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024