საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (505), 2017 - [PDF]

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები
   

  უაკ 351.773

  SCOPUS CODE 1106

  . ტაბატაძე. „სამანი-2“ ოზონოგენერატორის გამოყენება ღვინის

  წარმოებაში………………………………………………………………………11
   

  უაკ  351.773

  SCOPUS CODE 1106

  . ტაბატაძე. „სამანი-2“ ოზონოგენერატორის გამოყენება წიგნების

  სადეზინფექციოდ……………………………………………………………… 17
   

  უაკ 621.935

  SCOPUS CODE 1107

  . ჩიტიძე, . გელაშვილი, . აბაიშვილი. გაყინული ფიჭვის ლენტური

  ხერხით ხერხვის პროცესის დინამიკური პარამეტრების კვლევა.............................................. 22

   

  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
   

  უაკ 001.4

  SCOPUS CODE 1203

  . სუთიძე. ტექნიკური ტერმინოლოგიის სარედაქციო საკითხისთვის…27

   

  ქიმიური ინჟინერია
   

  უაკ 556.164:556.01

  SCOPUS CODE 1507

  . კუხალაშვილი, . ბზიავა, . ლორთქიფანიძე. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადის ენერგიის მახასიათებლები............................................................................................ 35

   

  კომპიუტერული მეცნიერება
   

  უაკ 004.71

  SCOPUS CODE 1711

  . კვირკველია, . ბერიძე, . ჯორბენაძე. ფიჭური მობილური კავშირის

  ზოგიერთი პრობლემური საკითხის კვლევა პროგრამირებადი

  რადიოტექნოლოგიების გამოყენებით........................................................................................ 41

   

  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ
   

  უაკ 004.5

  SCOPUS CODE 1801

  . ღვინეფაძე. ენების წარმოშობა-განვითარების საკითხი ეპოქათა

  მონაცვლეობის ჭრილში და ვიკილექსიკონი............................................................................. 49

   

  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია
   

  უაკ 624.137.2.046.3

  SCOPUS CODE 1909

  . კვიციანი. მთის კლდოვან კალთაზე დაყრდნობილი ნებისმიერი

  მოხაზულობის ზედაპირის მქონე გრუნტის ფერდოს გაანგარიშება

  მდგრადობაზე……………………………………………………………………67
   

  ენერგია
   

  უაკ 621.311

  SCOPUS CODE 2105

  . ნემსაძე, . გიუაშვილი, ავ. ტორონჯაძე. ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველის გენერატორის პარამეტრების განსაზღვრა……………76
   

  საინჟინრო საქმე
   

  უაკ 625.75

  SCOPUS CODE 2201

  . ენაგელი. მადნეულის საბადოს სპილენძ-ოქროს ძნელად გასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია…………85
   

  უაკ 622

  SCOPUS CODE 2201

  . ონიანი. ოპტიმიზაციის შედეგების პროგნოზირება……………………93
   

  უაკ 624.21.8

  SCOPUS CODE 2205

  . სანიკიძე, . წიგნაძე, . მეძმარიაშვილი. სწრაფად ასაგები, გასაშლელი,

  ერთმალიანი მექანიზებული ხიდები ექსტრემალური

  სიტუაციებისათვის……………………………………………………………101
   

  უაკ 681.3

  SCOPUS CODE 2208

  . მუხიგულაშვილი, . ჭედია, . ჩხარტიშვილი. ავტომატიკისა და

  ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების მუშაობის საიმედოობის

  საკითხები………………………………………………………………………119
   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2210

  . მეგრელიძე, . გუგულაშვილი, . ისაკაძე. ფხვიერი პროდუქტების

  ვიბრომდუღარე ფენაში საშრობი მანქანა მუშა აგენტის

  პულსატორით……………………………………………………………………126
   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2210

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. უნივერსალური კარადა

  მაცივარ-კონდიციონერი………………………………………………………133
   

  უაკ 658.382

  SCOPUS CODE 2213

  . რაზმაძე, . რატიანი. სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო ადგილებზე

  მძიმე და სასიკვდილო  ტრავმების შესახებ…………………………………138
   

  უაკ 517

  SCOPUS CODE 2216

  . შავიშვილი. დიზაინის სწავლების საერთაშორისო საგანმანათლებლო

  მოდელების გამოყენება საქართველოს უნივერსიტეტებში.................................................... 145

   

  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა
   

  უაკ 615.07:389.6

  SCOPUS CODE 3003

  . ქუთათელაძე, . კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები…………158
   

  უაკ 582.734.4

  SCOPUS CODE 3004

  . მელქაძე. კავკასიური მაყვლის ფოთლის (Rubus caucasicus)

  მორფოლოგიურ–ანატომიური ანალიზი……………………………………164
   

  უაკ 665.526+61608

  SCOPUS CODE 3004

  . მელქაძე. ბალზამი „გრაალის“ სამკურნალო მოქმედება გულსისხძარღვთა,

  სხივური და სქესობრივი დაავადებებისას............................................................................... 172

   

  ავტორთა საძიებელი.............................................................................................................. 182

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................... 183

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024