საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


  •  
    2023 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    2022 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2021 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2020 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2019 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2018 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2017 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2016 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2015 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2014 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2013 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2012 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2011 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2010 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2009 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2008 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2007 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2006 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2005 N1
    სარჩევი
    N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი
    2004 N2
    სარჩევი
    N3
    სარჩევი
    N4
    სარჩევი

     

     
    ბოლო ნომერი

    N3(529) - 2023
    © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 25.09.2023