საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4(534)-2024

  გამოიცემა 2024 წლის IV კვარტლის ბოლოს

   

  1. თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი - სათავსში კომფორტული მიკროკლიმატის შექმნის სისტემა;

  2. მ. მიქელაშვილი - მაქს ვებერის „მეცნიერება, როგორც მოწოდება და პროფესია“ და განათლების მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხი;

  3. ს. მახარაძე, ი. ცქვიტინიძე, ტ. ბურკაძე, ე. ბჟინავა - Light Fidelity (Li-Fi) ტექნოლოგიის გამოყენებით აგებულ ქსელზე მზის სინათლის გავლენის შეფასება;

  4. ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე - სამღეროვანი წამწის პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრა არაწრფივი მათემატიკური დაპროგრამების მეთოდის გამოყენებით.

  ბოლო ნომერი

  N1(531) - 2024
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024