საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  ჟურნალის ლიცენზია

  სტუ-ის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პერიოდული ჟურნალი „შრომები“ ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International-ით (CC BY-NC 4.0.) ამ ლიცენზიის ასლის სანახავად ეწვიეთ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

  license

  ეს ლიცენზია მოითხოვს, რომ ავტორმა თავის ნაშრომში მიუთითოს გამოყენებულ ლიტერატურაში ინფორმაცია ავტორთა და ნაშრომთა შესახებ. ის საშუალებას აძლევს ავტორებს, გადააკეთონ, ადაპტირება გაუკეთონ და გაავრცელონ მასალა ნებისმიერ მედიაში ან ფორმატში, მხოლოდ არაკომერციული მიზნებისთვის.

  BY: მოხსენება უნდა მიეცეს შემქმნელს.

  NC: ნებადართულია თქვენი ნამუშევრის მხოლოდ არაკომერციული გამოყენება. არაკომერციული საშუალებები, რომლებიც ძირითადად არ არის გამიზნული ან მიმართული კომერციული უპირატესობისთვის ან ფულადი კომპენსაციისთვის.

  ბოლო ნომერი

  N1(531) - 2024

   
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024