საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  
  2024 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  2023 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2022 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2021 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2020 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2019 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2018 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2017 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2016 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2015 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2014 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2013 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2012 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2011 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2010 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2009 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2008 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2007 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2006 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2005 N1
  სარჩევი
  N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი
  2004 N2
  სარჩევი
  N3
  სარჩევი
  N4
  სარჩევი

   

   
  ბოლო ნომერი

  N2(532) - 2024
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024